Privacy

 

Dit is het Privacy Statement van Sandd B.V., gevestigd te Apeldoorn. Sandd B.V. spant zich ervoor in om de privacy van gebruikers van haar websites te beschermen. Door het achterlaten van uw persoonsgegevens op de website gaat u er mee akkoord dat Sandd B.V. uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Persoonsgegevens
De door u op onze website opgegeven gegevens worden door ons gebruikt om onze dienstverlening in de ruimste zin van het woord mogelijk te maken. Onder dienstverlening wordt onder meer begrepen het afhandelen van de betaling, van eventuele klachten en de communicatie rondom onze dienstverlening. Ten behoeve van onze dienstverlening kunnen ook onze samenwerkende partners worden geïnformeerd. Tevens kunnen uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden en managementinformatie, voor het ontwikkelen van producten en diensten. U heeft recht op inzage in en correctie van de door ons verwerkte persoonsgegevens uw persoon aangaande. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken of als u wenst dat wij uw gegevens uit onze bestanden verwijderen, kunt u een verzoek hiertoe richten aan onze klantenservice, via e-mail: klantenservice@sandd.nl, of per post: Sandd B.V., t.a.v. Klantenservice, IJsseldijk 2, 7325 WZ Apeldoorn.
Op verzoek verlenen wij u toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie en/of deze informatie wenst te corrigeren, kunt u eveneens contact opnemen met onze klantenservice.

Internet
De informatie die ontstaat door uw gebruik van het Internet wordt door ons gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren, waaronder de inhoud en diensten van onze websites en als marketinginformatie. Onze websites bevatten links naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor het naleven van de privacy regelgeving door, noch voor de inhoud van deze websites.

Veiligheid
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze websites.

Cookies
Onze websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een benaming voor een technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op uw systeem. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren (een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op zoals uw naam of adres). Wij gebruiken cookies om u een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden, geheel afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren.

U heeft op uw eigen computer de mogelijkheid om cookies uit te zetten. Dit kan de werking van onze website beperken.

Data en Privacy
Sandd B.V. richt zich naast haar hoofdactiviteit postbezorging o.a. op postcodesegmentatie en de levering van adresbestanden aan haar klanten, zodat zij efficiënter en gerichter een mailing kunnen verzenden. Voor deze doeleinden stelt Sandd data beschikbaar die afkomstig is uit openbaar toegankelijke bronnen waar vrij gebruik van kan en mag worden gemaakt. Het betreft de volgende (categorieën) van data die Sandd verwerkt: (i) adreskenmerken waaronder bouwtechnische en locatie-gegevens, (ii) NAW-gegevens en (iii) sociaal-demografische data. Daarnaast analyseert Sandd B.V. deze gegevens voor statistische doeleinden en voor het kunnen opstellen van generieke consumentenprofielen.
Sandd stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar data en gaat met zorg om met persoonsgegevens. Hierbij handelt Sandd in overeenstemming met de privacyregelgeving.
Sandd heeft haar database aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Sandd verwerkt de data met als doel haar klanten uit het hiervoor genoemde database adresbestanden te leveren die hen in staat stellen de huishoudens uit het bestand te benaderen met direct mail voor uiteenlopende doelen.

Wijzigingen
Sandd B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U dient met enige regelmaat dit document te controleren om kennis te nemen van de meest recente versie. Deze versie dateert van augustus 2014.